2000 Založení firmy CZECHmetal za účelem uspokojení poptávky po kalení, jež nebyla dostatečně pokryta v důsledku zrušení kalírny v Sigmě Lutín.
2006 Přesídlení z nevyhovujících prostor v pronájmu do vlastní haly na Libušině ulici, kde má firma provozovnu dodnes.
2007 Pořízení první vakuové kalící pece.
2009 Zprovoznění vakuové nitridační pece s možností popouštění a žíhání.
2012 Pořízení vakuové pece s kalením do oleje a cementací.
2017 Stavba nové haly. Firma pokračuje v nastavené filozofii, jejími prioritami je nabízení širokého spektra služeb a flexibilní reakce na termínové požadavky zákazníka.