2000Založení firmy CZECHmetal za účelem uspokojení poptávky po kalení, jež nebyla dostatečně pokryta v důsledku zrušení kalírny v Sigmě Lutín.
2006Přesídlení z nevyhovujících prostor v pronájmu do vlastní haly na Libušině ulici, kde má firma provozovnu dodnes.
2007Pořízení první vakuové kalící pece.
2009Zprovoznění vakuové nitridační pece s možností popouštění a žíhání.
2012Pořízení vakuové pece s kalením do oleje a cementací.
2017Stavba nové haly. Firma pokračuje v nastavené filozofii, jejími prioritami je nabízení širokého spektra služeb a flexibilní reakce na termínové požadavky zákazníka.