Project Description

Vakuové kalení

Díky absenci kyslíku při vakuovém kalení nedochází k oxidaci povrchu materiálu. Jako chladící médium používáme N2. Při chlazení používáme systém 2R, (chlazení ze spoda i ze shora), který minimalizuje deformace.

Schmetz iu 72/1F
Schmetz iu 140/1F
Schmetz iu 180/1F