Project Description

ELTHERM TV-1

Maximální průměr součásti
– 100 mm

Maximální výška součásti
– 800 mm

Maximální hloubka prokalení
– 2,5 mm

Frekvence střídavého proudu
– vysoká

Povrchové kalení