Project Description

  Laboratoř

  Výstupní kontrolu zakalených součástí provádíme na tvrdoměrech typu Rockwell, Brinell i Vickers. V případě zjištění nedostatků při kontrole jsme schopni provést analýzu materiálu na spektrometru a po domluvě se zákazníkem můžeme provést hlubší analýzu ohledně původu nedostatků. Výstupem této analýzy je vždy zpráva, obsahující doporučení, jež by mělo zamezit opakování nežádoucích situací.

  Pro analýzu disponujeme tímto vybavením:
  – Spektrometr BELEC
  – Zapékací lis Buehler Simplimet 3000
  – Automatická leštička Buehler EcoMet 250
  – Ultrazvuková pračka
  – Pila Buehler Abrasimet 250
  – Tvrdoměr
  – Mikroskop