Project Description

Laboratoř

Výstupní kontrolu zakalených součástí provádíme na tvrdoměrech typu Rockwell, Brinell i Vickers. V případě zjištění nedostatků při kontrole jsme schopni provést analýzu materiálu na spektrometru a po domluvě se zákazníkem můžeme provést hlubší analýzu ohledně původu nedostatků. Výstupem této analýzy je vždy zpráva, obsahující doporučení, jež by mělo zamezit opakování nežádoucích situací.

Pro analýzu disponujeme tímto vybavením:
– Spektrometr BELEC
– Zapékací lis Buehler Simplimet 3000
– Automatická leštička Buehler EcoMet 250
– Ultrazvuková pračka
– Pila Buehler Abrasimet 250
– Tvrdoměr
– Mikroskop