Czechmetal s.r.o.
technologie firma kontakt

NAŠE FIRMA NABÍZÍ

 • kalení ve vakuu max rozměr 600 x 600 x 400
 • popouštění ve vakuu max rozměr 600 x 600 x 400
 • cementování
 • indukční povrchové kalení vysokofrekvenční
 • indukční povrchové kalení středofrekvenční
 • kalení v ochranné atmosféře
 • kalení v komorových pecích
 • žíhání: -na měkko
  • na odstranění vnitřního pnutí
  • normalizační
  • rozpouštěcí

zušlechťování všech druhů materiálů
tepelné opracování dle vlastního požadavku

Czechmetal s.r.o.
Czechmetal s.r.o.
Czechmetal s.r.o.

 

                             CZECHMETAL s.r.o. - Středisko zušlechťování kovů, Libušina 60, Olomouc                                     Design®: GetAhead 2009

Všeobecné obchodní podmínky